कर्णाली रैबार २०७६/१२/२६ (साँझ)

नमस्कार ! आज मिति २०७६/१२/२६ (साँझ) जागरण एफ. एम. को उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका २३ सामुदायिक रेडियोमार्फत प्रशारण हुने कर्णाली रैबार । सुन्नुहोस्:

https://www.facebook.com/jagarannetwork/videos/1099085250467943/