ओली सरकार पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको देउवाको टिप्पणी