सुर्खेतका स्थानीय तहको बेरुजु रकम ४६ करोड पुग्याे

सुर्खेत, ११ भदौ (जागरण) । सुर्खेतका स्थानीय तहहरुको ४६ करोड १० लाख १२ हजार रकम बेरुजु आएको छ ।
महालेखा परिक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदन २०७८ मा सो रकम वेरुजु देखिएको हो । महालेखाले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहको गरी ११ अर्ब ५१ करोड ९५ लाख ५३ हजारको रकमको लेखा परिक्षण गरेको थियो । जस मध्य सबै भन्दा बढी पञ्चपुरी नगरपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । पञ्चपुरी नगरपालिकाको १ अर्ब २६ करोड २८ लाख २ हजार रकमको लेखा परिक्षण गरिएकोमा १५ करोड २ लाख २९ हजार बेरुजु आएको छ । जुन जम्मा रकमको ११.९० प्रतिशत हो । सबै भन्दा कम चिङ्गाड गाउँपालिकाको ०.९६ प्रतिशत रकम बेजुरु आएको छ । चिङ्गाडको ६६ करोड ३ लाख ८८ हजार रकमको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ६३ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएको हो ।
बेरुजु धेरै आउने दोस्रोमा चौकुने गाउँपालिका रहेको छ । चौकुनेको ९० करोड ७१ लाख ७० हजारको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ६ करोड २७ लाख २४ हजार अर्थात जम्मा रकमको ६.९१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । लेकवेशी नगरपालिकाको १ अर्ब १५ करोड ३७ लाख १० हजारको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ७ करोड ३ लाख २२ हजार अर्थात ६.३३ प्रतिशत वेरुजु देखिएको छ । भेरीगंगा नगरपालिकाको १ अर्ब २३ करोड ५९ लाख २५ हजार रकम मध्य ६ करोड २२ लाख ९५ हजार अर्थात जम्मा रकमको ५.०४ प्रतिशत वेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २ अर्ब ७ करोड ७३ लाख ५५ हजार मध्य १२ करोड १७ लाख ७ हजार अर्थात ४.२३ प्रतिशत बेरुजु छ । सिम्ता गाउँपालिकाको ९९ करोड ४२ लाख ३९ हजार मध्य ४ करोड १२ लाख १ हजार अर्थात ४.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । बराहताल गाउँपालिकाको १ अर्ब ८ करोड १३ लाख ४ हजार मध्य ४ करोड ४२ लाख ६६ हजार अर्थात ४.०९ प्रतिशत बेरुजु आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गुर्भाकोट नगरपालिकाको १ अर्ब ३४ करोड ३ लाख ३६ हजार मध्य ३ करोड ४ लाख ७५ हजार अर्थात २.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को जिम्मेवारी भई आएको गुर्भाकोट नगरपालिकाको ४ करोड २३ लाख ६० हजार वेरुजु रहेको छ । चिङ्गाड गाउँपालिकाको ३६ लाख ६९ हजार, चौकुने गाउँपालिकाको ६ लाख ६० हजार, पञ्चपुरी नगरपालिकाको १ करोड ९६ लाख ९४ हजार रुपैँया अघिल्लो बर्षको जिम्मेवारी सरेको बेरुजु छ । बराहताल गाउँपालिकाको ५ करोड २३ लाख ३० हजार, वीरेन्द्रनर नगरपालिकाको ३१ करोड ९६ लाख ९४ हजार, भेरीगंगाको ४ करोड ७१ लाख १ हजार, लेकवेशीको २ करोड ४५ लाख ९४ हजार र सिम्ता गाउँपालिकाको २५ लाख ५ हजार अघिल्लो बर्षबाट जिम्मेवारी सरेको वेरुजु छ ।