दशैँको दोस्रो दिन पनि वीरेन्द्रनगर बजार सुनशान

दशैँको दोस्रो दिन पनि वीरेन्द्रनगर बजार सुनशान बनेको छ ।दशैँको दोस्रो दिन लिइएका ५ तस्वीरमा हेर्नुहोस् वीरेन्द्रनगरका मुख्य स्थान।