वीरेन्द्रनगरमा POWER4AY परियोजनाको अर्धवार्षिक समिक्षा तथा कार्यक्रमको संयुक्त अनुगमन

जेष्ठ ३०, सुर्खेत । सेभ द चिल्डेनको साझेदारीमा समाज जागरण केन्द्र  (स्याक) नेपाल द्धारा संचालनगरिएको परियोजनाको अर्धवार्षिक समिक्षातथा स्थानिय सरकार बाट परियोजनाको संयुक्त अनुगमन वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न गरिएको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगर उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालको नेतृत्व तथा नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य सहित स्वास्थ्य शाखा, महिला वालवालिका शाखा, विपद् जोखिम तथा सामाजिक विकास शाखाको प्रतिनीधित्वमा कार्यक्रम मार्फत सन् २०२४ को जनवरी देखि हाल सम्म सम्पन्न गरिएको क्रियाकलापको स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो ।
अनुगमनको क्रममा परियोजना र नगरपालिकाको संयुक्त बजेट साझेदारीमा नगरपालिका भित्र शौचाल यनिर्माणमा सहयोग गरिएका १९ घरधुरीको शौचालय , परियोजना मार्फत संचालन भैरहेको सिपविकास तालिम साथै परियोजना मार्फत विभिन्न तालिम र व्यवसाय स्थापना सहयोग मार्फत विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका युवा उद्यमीहरुको व्यवसायपनिअनुगमनगरिएको थियो ।
सयुक्तअनुगमनपश्चातआयोजितअर्धवार्षिक वैठकमा परियोजनाले ६ महिनाको अवधिमावीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रका २७जनायुवाहरुलाई जिवनउपयोगीसिपविकास तालिम, आफ्नो व्यवसाय शुरु र सुधार तालिमप्रदानगरिएको र १३ जनायुवाहरुलाई उनीहरुको व्यावसायीक योजनाको आधारमाव्यवसाय स्थापनार्थ जनही रु २८ हजार सहयोग प्रदानगरिएको, कुखुरा,वाख्रा र वंगुर पालनव्यवसाय संचालनगरिरहेका युवाउद्यमीलाई प्राविधिकसिपविकास तालिम, हरित रोजगार स्थापनार्थ ४ जनायुवाउद्यमीलाई क्षमताविकास तालिम सहितनगद सहयोग, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको अपांगताभएको व्यक्तिहरुको वस्तुस्थिति निर्माणमा सहयोग लगायतकार्यक्रमको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका ४ वटा विद्यालयहरुमातालिमप्राप्तशिक्षकमार्फत कक्षा ९ माअध्यनरत वालवालिकाहरुको लागिजिवनउपयोगीसिपविकास शत्र र अंग्रजी र गणित विषयको सिकाई उपलव्धि बढाउनको लागि७५ दिनको लागिउपचारात्मककक्षा संचालन भैरहेको साथै कक्षा ९ र १० माअध्यनरत १६ जनावालवालिकालाई व्रसरी सहयोग प्रदान गरिएको परियोजना संयोजक तेज सोनामले जानकारी दिनुभयो ।
समिक्षा वैठकमा अनुमनमामा सहभागी स्थानिय सरकारका प्रतिनीधिहरुले परियोजनामार्फत वास्तविकलक्षित समुदाय छनौट गरी कार्यक्रम भैरहेको साथै युवाहरुलाई स्वदेशमै सिपमाआधारित रोजगार तथा स्वरोजगार बन्नको लागि परियोजनाको गतिविधिउपलव्धिमुलक रहेको बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रमको अन्तमावोल्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले, समाजजागरण केन्द्र(स्याक) नेपाल कर्णालीप्रदेशको एक नुमना गैरसरकारी संस्था रहेको र संस्थामार्फत संचालितकार्यक्रमले लक्षित समुदायको जिवनस्तरमा सकरात्मक सुधारको लागिगरिएको कार्य आफैमाप्रभावकारी र अनुसरण योग्यभएको हुदाअन्य गैरसकारी संस्थाहरुको लागिपनि स्याक नेपालको कार्यपद्धती सिकाइको रुपमालिन सकिन्छ । सेभ द चिल्डे«नको साझेदारीमा समाजजागरण केन्द्र(स्याक) नेपाल द्धारा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको समन्वय र सहकार्यमा संचालन भैरहेको पावर परियोजनालाई यसको सुरुवाती चरण बाट आफुले प्रत्यक्षअनुगमनतथाविभिन्नकार्यक्रममा सहभागीताजनाउने अवसर पाईरहेको हुदावीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र रहेका युवाहरुको आर्थिक शसक्तिकरण, जोखिममा रहेका वालवालिकाहरुलाई विद्यालयमा टिकाउन तथाकिशोरकिशोरीहरुको यौन प्रजनन् स्वाथ्यअधिकारको लागि गरीए कार्यहरु एकदमै प्रभाकारी रुपमा संचालन भैरहेको र परियोजनाको उपलव्धिलाई सहजै मापनगर्न सकिने हुदाआ.व २०८१।२०८२ मानगरपालिकाले परियोजना संग सहकार्य गरी थपयुवाहरुलाई सिपविकास तालिममार्फत स्वरोजगार बनाउने, वालविवाहन्युनिकरण तथाजोखिममा रहेका वालवालिकाहरुको गुणस्तरी शिक्षा सुनिश्चितताकोलागीथपपहलगरिने बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा समाजजागरण केन्द्र(स्याक) नेपालकाकार्य समिति सदस्यनवराज खड्का र सेभ द चिल्डे«नका परियोजना संयोजकमतिलाल ढकालको समेत सहभागिता रहेको थियो ।