2075-08-26-PM

जागरण एफ. एम. को उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका सामुदायिक रेडियोमार्फत प्रशारण हुने कर्णाली रैबार । सुन्नुहोस् अडियोः