राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह २०७६/०२/२७

उत्पादन/प्रशारणः जागरण एफ.एम., सुर्खेत
रेडियो डाँडादरा पञ्चपुरी बावियाचौर सुर्खेत, रेडियो भेरिगंगा, भेरिगंगा छिन्चु सुर्खेत, रेडियो धु्रवतारा दैलेख, रेडियो जाजरकोट र रेडियो खलङ्गा जाजरकोट तथा रेडियो सोसाइटी र रेडियो अछाम, अछामको साझेदारीमा समाज जागरण केन्द्र(स्याक) नेपाल र एकिकृत जलश्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम, हेल्पटास स्विस इन्टरकोअपरेशन नेपाल ।