दैलेखका पर्यटकिय स्थलहरु

पञ्चदेवलः

शिरस्थानः

 

महाबुधामः

कोतगढीः

दुल्लु दरबारः

बेलासपुर मन्दिरः