कर्णाली रैबार २०७७/०४/१८ (विहान)

नमस्कार तथा शुभप्रभात् ! आज मिति २०७७/०४/१८ (विहान) जागरण एफ. एम. को उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका २५ सामुदायिक रेडियोमार्फत प्रशारण हुने कर्णाली रैबार । सुन्नुहोस्:

Continue Reading

कर्णाली रैबार २०७७/०३/२८ (विहान)

नमस्कार तथा शुभप्रभात् ! आज मिति २०७७/०३/२८ (विहान) जागरण एफ. एम. को उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका २५ सामुदायिक रेडियोमार्फत प्रशारण हुने कर्णाली रैबार । सुन्नुहोस्:

Continue Reading

कर्णाली रैबार २०७७/०३/२१ (विहान)

नमस्कार तथा शुभप्रभात् ! आज मिति २०७७/०३/२१ (विहान) जागरण एफ. एम. को उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका २५ सामुदायिक रेडियोमार्फत प्रशारण हुने कर्णाली रैबार । सुन्नुहोस्:

Continue Reading

कर्णाली रैबार २०७७/०३/२० (साँझ)

नमस्कार ! आज मिति २०७७/०३/२० (साँझ) जागरण एफ. एम. को उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका २५ सामुदायिक रेडियोमार्फत प्रशारण हुने कर्णाली रैबार । सुन्नुहोस्:

Continue Reading

कर्णाली रैबार २०७७/०३/१९ (विहान)

नमस्कार तथा शुभप्रभात् ! आज मिति २०७७/०३/१९ (विहान) जागरण एफ. एम. को उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका २५ सामुदायिक रेडियोमार्फत प्रशारण हुने कर्णाली रैबार । सुन्नुहोस्:

Continue Reading

कर्णाली रैबार २०७७/०३/१८ (विहान)

नमस्कार तथा शुभप्रभात् ! आज मिति २०७७/०३/१८ (विहान) जागरण एफ. एम. को उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका २५ सामुदायिक रेडियोमार्फत प्रशारण हुने कर्णाली रैबार । सुन्नुहोस्:

Continue Reading

कर्णाली रैबार २०७७/०३/१७ (साँझ)

नमस्कार ! आज मिति २०७७/०३/१७ (साँझ) जागरण एफ. एम. को उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका २५ सामुदायिक रेडियोमार्फत प्रशारण हुने कर्णाली रैबार । सुन्नुहोस्:

Continue Reading

कर्णाली रैबार २०७७/०३/१७ (विहान)

नमस्कार तथा शुभप्रभात् ! आज मिति २०७७/०३/१७ (विहान) जागरण एफ. एम. को उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका २५ सामुदायिक रेडियोमार्फत प्रशारण हुने कर्णाली रैबार । सुन्नुहोस्:

Continue Reading

कर्णाली रैबार २०७७/०३/१६ (साँझ)

नमस्कार ! आज मिति २०७७/०३/१६ (साँझ) जागरण एफ. एम. को उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका २५ सामुदायिक रेडियोमार्फत प्रशारण हुने कर्णाली रैबार । सुन्नुहोस्:

Continue Reading

कर्णाली रैबार २०७७/०३/१३ (विहान)

नमस्कार तथा शुभप्रभात् ! आज मिति २०७७/०३/१३ (विहान) जागरण एफ. एम. को उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका २४ सामुदायिक रेडियोमार्फत प्रशारण हुने कर्णाली रैबार । सुन्नुहोस्:

Continue Reading